Stichting Ubomi Obutsha Nederland

Stichting Ubomi Obutsha Nederland is een Nederlandse stichting zonder winstoogmerk. De stichting is in november 2011 opgericht door oud-vrijwilligers die gewerkt hebben bij het Ubomi Obutsha Centre in Zuid-Afrika en hierna het project wilden blijven ondersteunen, dit keer vanuit Nederland. De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd.

Het Ubomi Obutsha Centre is een opzichzelfstaand project en wordt geheel aangestuurd vanuit Zuid-Afrika. Het Centre heeft daarnaast financiële ondersteuning nodig van derden. Helaas is ook in Zuid-Afrika de crisis voelbaar en donateurs van onder andere geld, voedsel en kleding trekken zich terug en doneren veel minder. Dit is voor het Ubomi Obutsha Centre een groot verlies en de slagkracht is hierdoor een stuk minder. De impact hiervan is enorm, zo is er soms bijvoorbeeld letterlijk niet genoeg te eten voor de vrijwilligers en kinderen van het centre.

Om het Ubomi Obutsha Centre te helpen hun fantastische werk voort te blijven zetten in deze moeilijke tijden is Stichting Ubomi Obutsha Nederland opgezet. Door middel van het werven van fondsen, donateurs en het organiseren van acties om geld in te zamelen ondersteunt SUON het Ubomi Obutsha Centre en proberen wij anderen hierbij te betrekken. De cirkel van armoede doorbreken doe je tenslotte samen.

Bestuur

Voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid
Secretaris
Bestuurslid

Visie

Wij zijn ervan overtuigd dat je gezamenlijk de cirkel van armoede kunt doorbreken en wij vinden dat alle kinderen recht hebben op gelijke ontwikkelingskansen waar ze ook ter wereld geboren zijn. Daarom ondersteunen wij de projecten van het Ubomi Obutsha Centre waar mensen uit de lokale gemeenschap zich inzetten voor een betere toekomst voor zichzelf én hun kinderen. We organiseren acties en voeren campagne om iedereen bij ons werk te betrekken, zodat we samen strijden voor gelijke kansen voor iedereen.

Missie

Wij hebben tot doel dat alle kinderen de kans krijgen op een optimale ontwikkeling, door samen de cirkel van armoede te doorbreken. Wij ondersteunen de vrijwilligers van het Ubomi Obutsha Centre die vechten voor een fatsoenlijk bestaan, voor een eerlijk inkomen, voor onderwijs, gezondheid en veiligheid, zodat alle kinderen in de toekomst voldoende mogelijkheden hebben om zich staande te kunnen houden in de maatschappij.

Beleidsplan

Ons beleidsplan 2019-2021 is hier te vinden.

In ons beleidsplan leest je onder andere:
– onze doelstelling en de te verrichten werkzaamheden;
– op welke wijze de inkomsten worden verkregen;
– hoe het vermogen wordt beheerd en besteed.

Reacties gesloten.