Start ‘Family Focused’ programma

Het Ubomi Obutsha Centrum is een nieuw programma gestart: het zogenoemde ‘Family-Focussed Programma. In dit nieuwe programma wordt aandacht besteed aan het gehele gezin en niet enkel aan de kinderen. De pilot in het najaar was een groot succes en daarom zal komend jaar dit programma officieel worden opgestart en voortgezet. Op 22 februari is de eerste groep begonnen. Het nieuwe programma bestaat uit 12 maanden ondersteuning in de basisbehoeften (voedselpakketten etc.) en 5 en een halve maand het ‘family focus life skills’ programma waarbij verschillende aspecten aan bod komen zoals: rollen en verantwoordelijkheden in het huis, afhankelijkheid, familietijd, discipline en grenzen, geldzaken en budgetteren, werk en solliciteren, je eigen voedsel groeien, het belang van opleiding en ondersteuning bij school en opleiding enzovoort.  

Het was voor de medewerkers van het Ubomi Obutsha Centrum heel motiverend om te zien dat de deelnemers erg enthousiast aan het programma begonnen en in hun beste outfit naar het UOC kwamen!

Reacties gesloten.