Resultaten van de workshops voor ouders en opvoeders

nov_ouderbijeenkomsten1Een aantal ouders en opvoeders uit Kwazakhele Township was uitgenodigd om vijf weken lang elke week een workshop te volgen. In deze workshop wilde het Ubomi Ubutsha Centre hen niet alleen vaardigheden meegeven die zij misschien nog niet hadden. Het uiteindelijke doel van de workshops is de families te helpen zorgen voor een stabiel, gestructureerd en zorgzaam thuis, waar hun kinderen veilig kunnen opgroeien en kunnen werken aan een goede toekomst. Tijdens de bijeenkomsten was er om te beginnen aandacht voor de ouders en opvoeders zélf: jezelf en jouw levensverhaal leren kennen. Verder werd er ingegaan op verantwoordelijkheid en toewijding, ontwikkeling en behoeftes van kinderen, netheid en hygiëne & budgetteren en omgaan met je inkomsten.

Om te beginnen waren er 59 ouders en verzorgers die startten met het volgen van de bijeenkomsten. Hiervan vielen 3 personen af omdat zij werk vonden en 13 personen zonder duidelijke reden. Uiteindelijk hebben 43 mensen alle workshops gevolgd. Inmiddels zijn deze bijeenkomsten afgelopen. De maatschappelijk werkers van het Ubomi Obutsha Centre doen wekelijks een follow-up bezoek aan deze gezinnen, om te kijken hoe het met hen gaat. Een aantal gezinnen laat enorme verbeteringen en vooruitgang zien. Bij een aantal gezinnen is er een prima vooruitgang en bij sommige gezinnen is er helaas geen verbetering geweest. Van de gezinnen waar wél duidelijk iets is veranderd krijgt het Ubomi Obutsha Centre dan ook positieve feedback op de bijeenkomsten. Ook de kinderen van deze families geven aan dat er een positieve verandering te merken is in hun gezin! Dit is dan ook te merken doordat deze kinderen zich beter zijn gaan inzetten en beter zijn gaan presteren bij de programma’s die zij volgen bij het Centre. Mooie resultaten van deze ouderbijeenkomsten dus!

Reacties gesloten.