Leiderschapsprogramma

Veel van de kinderen die het Ubomi Obutsha Centre bezoeken krijgen thuis niet de vaardigheden mee die ze nodig hebben om volwassenen te worden die een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren. Aan de verschillende programma’s die het Centre aanbiedt doen in totaal 674 kinderen mee. Uit deze groep kinderen zijn 39 kinderen in de leeftijd van 9 tot 16 jaar geselecteerd die mee mogen doen aan het ‘Leadership Life Skill Programme’. Bij deze activiteiten leren zij vaardigheden die ze kunnen gebruiken om zichzelf te leiden, en daardoor ook anderen. leader3

De kinderen die geselecteerd zijn hebben tijdens de programma’s laten zien dat zij potentie hebben om leiders te worden van hun leeftijdsgenoten tijdens de activiteiten van het Centre en daardoor hopelijk ook in de gemeenschap in het algemeen.

leader2De eerste stap van het leiderschapsprogramma was een driedaags kamp. Tijdens het kamp gingen de kinderen aan de slag met het thema ‘leading myself to lead others’ (mezelf leiden om anderen te leiden). De kinderen hadden veel plezier, maar ook verantwoordelijkheden, taken en lessen. Ze leerden bijvoorbeeld over hun eigen houding, lichaamstaal en taalgebruik, over verantwoordelijk zijn, rekening houden met anderen en sociale manieren.

leader1

Nu, na het kamp, kijken de kinderen én de begeleiding ernaar uit om in de praktijk te brengen wat ze geleerd hebben! Dat kunnen ze doen doordat ze tijdens de verschillende programma’s van het Ubomi Obutsha Centre vanaf nu meer verantwoordelijkheid en een leidende rol zullen krijgen.

 

 

 

 

 

Reacties gesloten.