info@ubominederland.nl

Laatste nieuwsbrieven


Ook pasen in Zuid Afrika

Stichting Ubomi Obutsha Nederland
Wij zetten ons in voor een community center midden in een township in Port Elizabeth, Zuid-Afrika.
Pasen bij Ubomi Obutsha Centre
Allereerst wensen we iedereen een Vrolijk Pasen! Ook bij het Ubomi Obutsha Centrum in Zuid-Afrika wordt Pasen gevierd. Echter, door de verkorte week vanwege Goede Vrijdag was het centrum even bang dat zij te weinig voedselpakketten zouden ontvangen. Maar door een aantal onverwachte donaties vanuit Zuid-Afrikaanse partners kwam dit toch goed en werden de pakketten zelf aangevuld met extra cornflakes, appels, een tegoedbon en marshmallow paaseitjes!
Een welkome verrassing die ook de gezinnen een Vrolijk Pasen zal brengen!

Verhalen van het centrum
De gezinnen die ondersteuning van het Ubomi Obutsha Centrum ontvangen, hebben veelal tegenslagen in hun levens meegemaakt. Toch willen zij er voor gaan omdat ze geloven in een betere toekomst. Zo ook Vuyani en Norah die hun nichtje jaren terug in huis namen om de opvoeding van hun (schoon)zus over te nemen, zodat zij zich op de opvoeding van de andere kinderen kon richten. Alleen het nichtje heeft het gezin verlaten en liet haar eigen vijf kinderen tussen de 4-15 jaar oud achter bij Vuyani en Norah, die inmiddels 73 en 67 jaar zijn. Zij doen hun uiterste best om de kinderen op te voeden, maar kampen ook met hun eigen zorgen en problemen. Vuyani heeft zijn gezin daarom aangemeld voor het gezinsprogramma van het centrum, omdat hij zoveel mogelijk uit de tijd die er nog is wil halen. Hij wil de beste opa & vader zijn die de kinderen zich maar kunnen wensen en wil hen de kans geven op een beter leven. Het centrum gaat hem en zijn gezin hier de komende maanden in ondersteunen. Wij zijn ontzettend trots op de veerkracht van Vuyani, Norah en hun gezin om dit aan te gaan!

*Dit verhaal is met gefingeerde namen overgenomen vanuit het Ubomi Obutsha Centrum die hiervoor toestemming hebben van het gezin.

Uitbreiding van het centrum
Met de nieuwe plannen die het centrum heeft, wordt het huidige gebouw te klein. Er zijn plannen om dit op de langere termijn op te lossen, maar voor de korte termijn kan het gebouw met een kleine verbouwing ook uitgebreid worden.Structuurfonds
De laatste tijd hebben we meerdere keren bericht over ons nieuwe structuurfonds waarbij donateurs aangeven voor een periode van 5 jaar jaarlijks een donatie aan SUON te doen. Zo hopen we jaarlijks 30.000 euro op te halen waarmee we het centrum de komende jaren structureel kunnen ondersteunen, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Bijkomend voordeel: deze donatie is dan af te trekken van de belasting. Wil je meer lezen over hoe dit exact werkt: lees het dan hier op onze website na.
Terug

Family Focus programma geeft mooie resultaten.

Stichting Ubomi Obutsha Nederland
Stichting Ubomi Obutsha Nederland
Wij zetten ons in voor een community center midden in een township in Port Elizabeth, Zuid-Afrika.
Miriam
Miriam is 59 jaar oud en woont in Kwazakhele in een oud huisje met twee kamers met een oudere zus, een neef en vijf kleinkinderen. In de jaren zestig van vorige eeuw tijdens de Apartheid, werd zij met haar familie uit haar dorp gehaald en werden zij gedwongen te verhuizen naar Port Elizabeth, honderden kilometers naar het zuidwesten.  Op haar twaalfde ging Miriam van school en moest bij gaan dragen aan het huishouden. Ze verdiende een klein beetje door kleren te wassen van andere families. Miriam was een tiener toen ze haar eerste en enige kind kreeg. Met de vader van haar dochter verloor ze het contact.  

Enkele jaren geleden overleed deze dochter tijdens de bevalling van de jongste van haar vijf kinderen. Miriam raakte in een zware depressie en haar armoedige situatie verslechterde verder. Haar dochter had HIV en haar vriend, de vader van al haar vijf kleinkinderen, ook. Hij is gelukkig nog steeds in beeld, maar als gevolg van de HIV doof geworden. Hij doet zijn best om zijn kinderen te steunen door de meest vreemde klusjes aan te nemen.

In de lokale gemeenschap werd Miriam erg gepest en een gek wijf genoemd. Zij verloor haar zelfrespect en was op een gegeven moment niet meer in staat om haar huis op orde te houden en te zorgen voor haar kleinkinderen. Miriam kreeg gelukkig de kans om deel te nemen aan de programma’s van het Ubomi Obutsha Centre. Geleidelijk hervond zij zichzelf en de zin in het leven kwam terug. Er groeide weer respect voor haar.

De kleinkinderen nemen ook deel aan de programma’s van het centrum en Miriam heeft geleerd haar magere financiën beter te managen. Met behulp van het centrum kon ze zelfs een klein beetje sparen zodat zij met de Kerst voor haar kleinkinderen wat nieuwe kleren kon kopen.Haar situatie is nog allesbehalve goed, maar met de hulp van het Ubomi Obutsha Centre zal haar leven langzaamaan steeds beter op orde komen.

Miriam neemt nu met haar gezin en met 89 andere zogenaamde high-risk families, deel aan het nieuwe Family Focus programma van het Ubomi Obutsha Centre (zie hierna).

Het verhaal van Miriam in deze nieuwsbrief is slechts één van de vele bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Wij zullen daar dan ook zeker meer aandacht aan gaan geven.

Het structuurfonds van SUON
Eerder berichtten wij dat we gestart zijn met het Structuurfonds. Het is opgericht om het Ubomi Obutsha Centre verder te helpen op de weg naar grote zelfstandigheid. Vanuit dit fonds bekostigen wij voor een maximale periode van vijf jaar de investeringen die nodig zijn om dat doel te bereiken.

De reacties op onze oproep deel te nemen, hebben ons aangenaam verrast en we krijgen steeds meer fans!

Wij kunnen per vandaag melden dat we al 50% van ons doel hebben bereikt! Dat is geweldig en we willen iedereen die meedoet aan het fonds erg bedanken! We hopen in de loop van dit jaar uitzicht te hebben op een fonds dat een begroting heeft van € 30.000 per jaar.
Wij zoeken zowel incidentele gulle gevers als sponsoren die zich voor deze vijf jaar willen verbinden.   

Download hier de brochure over het Structuurfonds. Wij lichten het graag nader toe!

Op 25 mei as. zal SUON via een video conferentie, samen met Mark en zijn collega’s in Zuid-Afrika, verantwoording afleggen aan alle donoren en vrienden van het Ubomi Obutsha Centre.

Ook melden we met trots dat de door Lionsclub Renkum einde januari gestarte virtuele Speciaal Bier actie reeds meer dan € 1.000 heeft opgeleverd voor het structuurfonds!
Ook jij kunt bestellen, en wel op lionsspeciaalbier.nlPandemie niet alleen slecht!
Sinds het begin van de pandemie, bijna een jaar geleden, is de wereld veranderd, ook voor het Ubomi Obutsha Centre. Via de noodhulp die uit vele hoeken kwam (de Great Hearts actie) kon het Centre de ellende in de Township voor de meest geraakte gezinnen enigszins verlichten. Ondertussen is door het management team en de lokale vrijwilligers ook heel erg hard gewerkt aan de ontwikkeling het nieuwe Family Focus Programma.Met behulp van dit nieuwe programma wordt gewerkt aan drie pijlers;
  1. Family Cohesion – het versterken van de samenhang binnen het gezin,
  2. Family Resilience  - het verhogen van de veerkracht van het gezin,
  3. Family Self-Sustainability – het ontwikkelen van de zelfredzaamheid van het gezin.
De aandacht wordt verlegd naar de meest kwetsbare gezinnen, in plaats van de focus op de meest kwetsbare kinderen. Hulpprogramma’s worden samengesteld die zich toespitsen op de specifieke behoeften van de afzonderlijke deelnemende gezinnen.  

De invoering geeft ontzettend veel nieuwe energie maar heeft ook consequenties voor de benodigde vaardigheden en manier van werken binnen het Ubomi Obutsha Centre. ONgewEr Het zal nog grote gevolgen hebben voor onder andere de vrijwilligers. Er is daarom opleiding en persoonlijke aandacht nodig en er is al flinke verandering waar te nemen in de samenstelling van de vrijwilligersgroep.     

Afgelopen maand is veel tijd besteed aan de kwaliteitsverbetering van de informatie over de specifieke situatie van de gezinnen. Intussen doen 90 gezinnen mee. Dat betekent dat niet minder dan 281 volwassenen en 274 kinderen deel zullen nemen aan het family Focus Programma! Intussen werken een zestal vrijwilligers ook aan hun Computer skills.

Terug

Samen groeien

Stichting Ubomi Obutsha Nederland
Stichting Ubomi Obutsha Nederland
Wij zetten ons in voor een community center midden in een township in Port Elizabeth, Zuid-Afrika.
Update stappen zetten
Door de inspanningen van Alma als Programmes Manager zijn er inmiddels aanpassingen gemaakt in de structuur en dagschema’s van het UOC en is het Family Focus Programme opgestart. Dit deed Alma in deeltijd en wij zijn verheugd te kunnen vertellen dat Alma vanaf dit jaar voltijds zal werken bij het UOC.

Daarnaast is Mabhele begonnen als Operations Manager. Hij werkt nauw samen met Alma en samen met Nondo overziet hij de dagelijkse activiteiten. Het was voor Mabhele spannend om volledig aan de slag te gaan bij het Centre. Hij moest hiervoor zijn vaste baan bij een zeer gestructureerde winkelomgeving opzeggen om zich te voegen naar de dynamische eisen van het UOC. Maar hij begint zich zijn rol bij het UOC al snel eigen te maken. Wij kijken ernaar uit hem de komende jaren te zien groeien.Nondo presenteert in haar rol als Community Coördinator de workshops over het ouderschap van het Family Focus Programme. Jammer genoeg is dit niet haar kracht. Deze ligt in het helpen van gezinnen met hun interne problemen en het vertalen van de workshop-theorie naar de huishoudelijke praktijk. Door de pandemie van Covid-19 kan dit maar beperkt. Hopelijk lukt het om hier volgend jaar meer in te kunnen doen.

Helaas heeft de situatie dit jaar en de manier waarop iedereen is getroffen door de pandemie, de opbouw van een momentum met de Board en het ondersteuningsteam ernstig beperkt. De volgende vergadering wordt mogelijk pas eind januari of begin februari gerealiseerd.

Structuurfonds

Om daadwerkelijk bovenstaande stappen te kunnen (voort)zetten, hebben we een structuurfonds opgericht.

Voor dit fonds zoeken wij donoren, die over een periode van vijf jaar middels een schenkingsovereenkomst, in totaal €30.000,- per jaar willen inleggen.

Elk bedrag is welkom, groot en klein.

Suon heeft de ANBI-status en zodoende zijn donaties, binnen voorwaarden, aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Inmiddels is iets meer dan 20% van de ambitie gerealiseerd.
Donaties aan het structuurfonds kunnen alleen worden besteed aan:
  • Ontwikkelen van inhoudelijke programma’s
  • Training van lokale vrijwilligers
  • Het regelen van de capaciteiten om succesvol lokaal fondsen te werven
  • Versterken van het management team
  • Bouw en renovatieprojecten
  • Training en ontwikkeling
Bij belangstelling om deel te nemen aan dit Structuurfonds, of bij behoefte aan meer informatie, kun je een mail sturen naar info@ubominederland.nl.

Donateurs bedankt!
Bij deze willen wij even de tijd nemen om iedereen oprecht te bedanken voor alle donaties van afgelopen jaar. Dankzij jullie donaties hebben we voor ruim €12.000 euro honderden gezinnen van het Kwazakhele Township kunnen voorzien van voedselpakketten en vouchers om ze de pandemie door te helpen.

Ondanks dat tuinman Thobela is opgestapt, zijn er ruim 4000 zaailingen in de moestuin geplant en zijn er compostbakken gemaakt.

In deze tijden van nood hebben wij het UOC extra kunnen ondersteunen met €1.025,- aan donatiegelden.

En we hebben aardig wat stappen kunnen zetten die we hadden uitgestippeld in ons beleidsplan ‘Stappen Zetten’. Zo is Mabhele aangesteld als Operations Manager, kan Alma voltijds aan de slag als Programmes Manager en kan Nondo komend jaar haar rol als Community Coördinator verder uitdiepen. Hiermee versterken we ook de komende jaren het fundament onder het UOC.

Nogmaals bedankt voor jullie vrijgevigheid en steun!Wij kijken uit naar een succesvol en gezond 2021 waarin we samen met jullie weer veel mooie dingen kunnen bereiken voor alle kinderen, ouders en vrijwilligers van het Ubomi Obutsha Centre.

Terug

Reacties gesloten.