Hulp voor schoolkinderen

120315 huiswerkbegeleiding1Het Ubomi Obutsha Centre heeft het School Support Programme ontwikkeld om schoolgaande kinderen te ondersteunen, te motiveren en te helpen waar nodig. Om deel te nemen aan het programma moeten de kinderen aan bepaalde eisen voldoen. Deze regel is van kracht omdat er bepaald moet worden welke kinderen hulp krijgen en welke kinderen (helaas) niet. Om álle kinderen in Kwazakhele te helpen zijn tenslotte niet genoeg fondsen beschikbaar!

aug_backpacks De eisen waaraan voldaan moet worden is dat het kind uit een gezin komt dat deelneemt aan het Home Support Programma. Dat betekent dat het gezin door de maatschappelijk werkers van het Centre regelmatig bezocht wordt. Het kind moet deelnemen aan ten minste één van de jongerenclubs die het Centre organiseert en het moet hier zeker 60% van de tijd aanwezig zijn. Tenslotte moet het gezin zorgen dat het Centre steeds een kopie van het schoolrapport van het kind krijgt. Elk kwartaal wordt opnieuw gekeken of het kind nog steeds voldoet aan de regels.

Het School Support Programme heeft al veel positieve resultaten opgeleverd en veel kinderen kunnen bereiken en helpen. In het afgelopen schooljaar:
* hebben 143 kinderen schooluniformen en 145 kinderen nieuwe schoolschoenen ontvangen. Het dragen van een eigen schooluniform (in plaats van een uniform dat al door een aantal andere kinderen is gedragen) geeft het kind een belangrijk gevoel van eigenwaarde.
* hebben 156 kinderen schoolspullen gekregen. Schoolboeken krijgen de leerlingen sinds 2016 van de overheid. Schoolspullen zoals boekenkaften, pennen en schriften kregen ze van het Centre en zorgen ervoor dat het kind zich er niet druk om hoeft te maken dat het zijn huiswerk niet kan doen omdat het geen materiaal heeft.
* hebben 234 kinderen gebruikt gemaakt van de studieruimte met computers, internet, boeken en tijdschriften van het Centre. Een plek om huiswerk te maken, zoals een bureau of tafel, is vaak niet aanwezig in de huizen in Kwazakhele. Het Ubomi Obutsha Centre biedt een veilige plek om aan school te werken.
* kregen 86 kinderen hulp van vrijwillige begeleiders bij het maken van hun schoolwerk. Thuis is er vaak niemand die de kinderen kan helpen.
* kregen 147 kinderen toiletspullen, die zorgen dat kinderen verzorgd naar school kunnen.

IMG_4391Er zijn ook factoren die het lastig maken om goede resultaten te behalen met het programma. Zo is het voor de maatschappelijk werkers lastig om de kinderen op academisch gebied goed te kunnen helpen, omdat zij zelf vaak ook geen opleiding hebben gevolgd. Het is voor de oudere kinderen lastig om gemotiveerd te blijven om naar school te gaan, omdat het niveau waarop zij zitten na hun eerste schooljaren nog steeds erg laag is. Door de situatie waarin de kinderen in Kwazakhele opgroeien is het voor de maatschappelijk werkers en vrijwilligers van het Ubomi Obutsha Centre vaak lastig de kinderen te overtuigen van het belang van een goede opleiding.

Reacties gesloten.