Een succesvol jaar voor de ouder-workshops

Door het jaar heen organiseert het centrum diverse workshops voor ouders. In drie of vier dagdelen worden dan diverse onderwerpen besproken, bijvoorbeeld de ontwikkeling van het kind, de rol van de ouder en budgetteren.

Vorige week is er een bijeenkomst georganiseerd voor alle 71 families die het afgelopen jaar mee hebben gedaan. De feedback die is ontvangen op dit jaarlijkse ouderschapsworkshop is erg leerzaam en inspirerend. Dankzij hun feedback en verzoeken voor het komende jaar kan het UOC dit project verbeteren en aanpassen. Vanuit de ouders is bijvoorbeeld het verzoek geweest om onderwerpen te bespreken zoals huiselijk geweld en hoe om te gaan met mentale problemen. Het programma is tot nu toe een groot succes en deze bijeenkomst heeft bijgedragen aan een positieve ontwikkeling voor volgend jaar.

Ik moet met mijn kinderen praten en niet alleen tegen ze schreeuwen, hun behoeften moeten op de eerste plaats staan

Reacties gesloten.