Structuurfonds

Het is het Ubomi Obutsha Centrum steeds gelukt om voldoende financiering voor haar (meest urgente) kosten rond te krijgen. We zagen echter dat het aandeel van SUON hierin de afgelopen jaren procentueel steeds groter werd, doordat andere fondsen hun bijdragen verminderden. Afhankelijkheid van de inkomsten van SUON dreigde. Daarom hebben wij en het UOC de handen ineen geslagen en samen een plan gemaakt om het centrum te kunnen laten groeien: Stappen Zetten (Stepping Forward).

De essentie is het veiligstellen van het voortbestaan van het centrum. Het centrale doel ervan is tweeledig; enerzijds het management versterken en anderzijds het stimuleren van de professionaliteit van de organisatie. Om dit plan te stimuleren hebben wij het Structuurfonds in het leven geroepen.

Olimometer 2.52

Doelstelling en besteding

Wij zoeken voldoende donoren die, over een periode van vijf jaar, middels een schenkingsovereenkomst, in totaal €30.000 per jaar willen inleggen. Elk bedrag is welkom, groot en klein.

Donaties aan het structuurfonds kunnen alleen worden besteed aan;

 1. ontwikkelen inhoudelijke programma’s,  
 2.  training lokale vrijwilligers,  
 3.  het regelen van de capaciteiten om succesvol lokaal fondsen te werven, 
 4.  versterken van het management team
 5.  bouw- en renovatieprojecten,  
 6. training en ontwikkeling

Wij hebben de ANBI-status en zodoende zijn donaties, binnen voorwaarden, aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Een van die voorwaarden is, dat de donateur een schenkingsovereenkomst aangaat voor een periode van vijf jaar. 

Verantwoording

Wij willen dat je erop kunt vertrouwen dat jouw donaties goed zullen worden besteed. Het is vanzelfsprekend dat wij je jaarlijks informeren over de inkomsten en de bestedingen, specifiek die uit het Structuurfonds.  Dat doen wij door;  

 • een virtuele jaarvergadering, in 2021 de eerst in mei, waarbij Mark Lawler, de directeur van het centrum, samen met ons een toelichting zal geven op het afgelopen jaar;  
 • het jaarverslag van SUON, ieder jaar in maart te publiceren; 
 • de jaarcijfers van het UOC die in de zomer beschikbaar komen, want het boekjaar van het centrum loopt van april tot en met maart;  
 • een schriftelijke toelichting op eventuele vragen. 

Voortgang

Inmiddels is ruim 30% van bovenstaande ambitie gerealiseerd.

Hierdoor zijn de eerste resultaten van de nauwere samenwerking zichtbaar. Het management is uitgebreid met een operations manager en een programmamanager. De energie die vrijkomt is prachtig. Er komt aandacht beschikbaar lokaal fondsen te werven en de nadruk in de programmering is verlegd van het kwetsbare kind naar de familie en het systeem. Daarnaast is er meer aandacht voor de training van de lokale vrijwilligers. Ook is de in het plan voorziene externe raad (Board) aangetreden en wij leveren één van de zeven leden. De raad beschikt over ruime expertise en is een klankbord voor Mark over zijn eigen vragen, strategie, beleidsontwikkeling, inhoudelijke uitdagingen, lokale fondsenwerving, financiën en personeel.

Aanvullende informatie

Graag sturen wij je aanvullende documenten, zoals;

 • Een voorbeeld schenkingsovereenkomst
 • Het beleidsplan Stappen Zetten 2019-2023
 • Aanvullende informatie over het UOC en over SUON

Bij belangstelling om deel te nemen aan het Structuurfonds, nodigen wij je uit te mailen naar info@ubominederland.nl